Suatu fungsi f dirumuskan sebagai f(x)=3x-2 dengan daerah asal adalah A= {-2,-1,0,1,2} A. Tentukan daerah hasil atau range dari fungsi f(x)=3x-2.Suatu fungsi f dirumuskan sebagai f(x)=3x-2 dengan daerah asal adalah A= {-2,-1,0,1,2}


A. Tentukan daerah hasil atau range dari fungsi f(x)=3x-2.

F(x)=3x-2
f(-2)=3.-2 – 2 = -6-2= -8
f(-1) = 3.-1 – 2 = -3-2= -5
f(0) = 3.0 – 2 = 0-2= -2
f(1) = 3.1 – 2 = 3-2= 1
f(2) = 3.2 – 2 = 6-2= 4
en_USEnglish